Kolon Kanseri Mitler ve Doğrular

Mit #1: 
Kolon kanseri sadece beyaz ırkı etkiler.
Doğru: Kolon kanseri kişileri yaş, cinsiyet ve ırk ayrımı olmaksızın herkesi etkiler. Son yapılan çalışmalar siyah ırkta daha çok görüldüğünü ve bu kişilerin taramalara 45 yaşında başlaması gerektiğini söylüyor.
Mit #2: 
Sadece ailesinde kolon kasneri öyküsü bulunanlar bu hastalığa yakalanır.
Doğru: Hastaların yaklaşık %80inde semptom ve ailede kolon kanseri hikayesi görülmüyor. Ailenizde kolon kanseri görülen bir birey varsa bunun anlamı korunma amaçlı taramalara daha erken başlamanız gerekliliğidir. Doktorunuza hangi yaşta tarama yaptırmanız gerektiğini danışın.
Mit #3: 
Hiçbir semptom (belirti) hissetmiyorum kolon kanseri olmuş olamam.
Doğru:  Kolon kanserinin en sık görülen semptomu hiç belirti vermemesi denilir.Özellikle erken evrelerde kolon kanseri belirti vererek uyarıda bulunmaz. Kanser ilerledikçe gaytada değişim, rektal kanama, karın ağrısı, sebepsiz kilo kaybı gibi hastalığı sinyal veren belirtiler görülür.
Mit #4: 
Kolonoskopiye hazırlık güçtür.
Doğru: Kolonoskopiye hazırlık kolon (barsak) temizliği yapılmasını gerektirir bu aç olarak ve size verilen laksatif kullanımıyla sağlanır. Doktorunuza seçenekleri sorun. Hazırlık rahatsızlık verici olabilir ama zor ya da acılı değildir.
Mit #5: 
Kolonoskopiler tatsız ve rahatsızlık vericidir.
Doğru: Taramanın kendisi ağrılı ya da rahatsızlık verici değil. Test sırasında, hastalar rahatsızlık hissetmemesi için uyutulur. Prodedürün kendisi 15 dakika ile 30 dakika arasındadır ve normal aktivitelerinize ertesi gün devam edebilirsiniz.
Mit #6: 
Yayıncı Katie Couric’in kolonoskopi yaptırdığını gördüm televizyonda, ben de yaptırmalımıyım.
Doğru: Kolonoskopi 50 yaşından sonra tüm erkek ve  kadınlara önerilir.50 yaşından genç ama başka risk faktörlerine sahipseniz – örneğin ailede kanser hikayesi, obezite, sigara, ülseratif kolit, Kron hastalığı – taramalarla ilgili doktorunuza danışın.
Mit #7: 
Tüm kolon kanseri taramaları eşit derecede etkilidir.
Doğru: Kolon kanseri tarmaları için flexible sigmoidoskopi, fekal kan testi ve çift kontrastlı baryum eneme gibi pek çok seçenek var. Ama kolonoskopi en doğruluğu olanı. Bütün kolon (barsak) inceliyor kanser oluşumlarının çoğunu tespit ediyor ve aynı prosedür sırasında hem tarama, hem teşhis hem de polipleri çıkarmak için kullanılıyor.
Mit #8: 
Bir polip her zaman kanserlidir.
Doğru: Polipler zararsız büyümelerde ama gözetimde deşillerse kanserli dokuya dönüşme ihtimalleri vardır. Polipler kolonoskopi sırasında kolayca çıkarılabilir ve böylece kansere dönüşme ihtimalleri önelenmiş olur.
Mit #9: 
Kolon kanseri ölüm fermanıdır.
Doğru: Kolon kanseri erken yakalandığında tedavi oranı yüzde 90’dır. Bu nedenle taramalar çok önemli. Kolon kanseri yayıldıktan sonra sağ kalım oranları daha düşük.
Kaynak:

Hiç yorum yok: