Beyin Metastazları Bölüm I


Metastatik kanserler yazısının organ metastazları bölümünü hazırlarken benim çevirdiğim kaynaklardaki bilgiyi ve daha da fazlasını içeren Operatör Doktor Hüseyin Erdem Ak’ın ‘beyin metastazları’ yazısı çarptı gözüme kaynağını aşağıda bulabilirsiniz.  Gerçekten de çok kapsamlı ve anlaşılır bir dille yazılmış.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.
ET


Beyin metastazı
Beyin metastazı nasıl olur?

Kanser hücreleri genellikle beyine kan yoluyla gelir. Beyne ulaştıktan sonra bu hücreler bir ya da birden fazla tümöre neden olabilirler. Vücüdun herhangi bir yerindeki tümörden kopan hücreler kan veya lenf sistemine girerler. Buradan gittikleri ilk yer akciğerlerdir, daha sonra diğer organlara da gidebilirler. Bağışıklık sistemi bu hareketli kanser hücrelerini yok etmeye çalışır ancak kanser hücrelerinin sayısı çok fazlaysa bağışıklık sistemi bunların hepsini birden yok edemez.

Akciğerlerin kan akımı direkt olarak beyine gittiği için akciğer kanseri çok hızlı bir şekilde beyne metastaz yapabilir. Bazen bu metastaz o kadar hızlı gerçekleşir ki, akciğer kanseri tanısından önce beyin metastazı tanısı konabilir.

Vücuttaki her tür kanser beyine metastaz yapabilse de en sık olarak akciğer, meme, böbrek ve kalın barsak kanserleriyle melanoma beyne metastaz yapar. Meme ve böbrek kanserleri genellikle beyinde tek tümöre neden olur. Akciğer ve kolon kanseri ile melanoma ise çok sayıda tümöre neden olurlar.
Bazı tip akciğer kanserleri sıklıkla beyine metastaz yapabileceği için doktorunuz bu durumu önleme amaçlı radyasyon tedavisi önerebilir.
Akciğer kanserleri:
 1. en sık beyin metastazı yapan kanserlerdir
 2. akciğer kanserlerinin yaklaşık %35’i beyine metastaz yapar
 3. beyin metastazı, primer akciğer kanserinden önce ya da aynı zamanda ortaya çıkabilir
 4. beyinde birden çok metastaza sık rastlanır
Meme kanserleri:
 1. ikinci en sık beyin metastazı yapan kanserlerdir
 2. meme kanserlerinin yaklaşık %10-30’u beyine metastaz yapar
 3. metastazlar meme kanserin tanısı konduktan birkaç yıl sonra ortaya çıkar
 4. beyin metastazı genellikle daha genç ve menapoz öncesi kadınlarda ortaya çıkar
 5. tekli veya çoklu metastatik tümörler eşit sıklıkta görülürler
Melanomalar
 1. üçüncü en sık beyin metastazı yapan kanserlerdir
 2. melanomaların yaklaşık olarak %30-40’ı beyin veya meninkslere metastaz yapar
 3. metastazlar primer tümör tanısı konduktan birkaç yıl sonra ortaya çıkar
 4. birden çok beyin metastazına sık rastlanır
 5. metastatik tümörler kan damarlarınca zengin olduğu için kanama eğilimindedirler
Böbrek kanserleri
 1. dördüncü en sık beyin metastazı yapan kanserlerdir
 2. böbrek kanserlerinin yaklaşık %5-10’u beyin metastazı yapar
 3. metastazlar primer tümör tanısı konduktan birkaç yıl sonra ortaya çıkar
 4. metastazlar genellikle tek tümördür
 5. metastatik tümörde genellikle kan damarları da bulunur
Kalın barsak kanserleri
 1. beşinci en sık beyin metastazı yapan kanserlerdir
 2. kalın barsak kanserlerinin yaklaşık %5’i beyine metastaz yapar
 3. metastazlar primer tümör tanısı konduktan birkaç yıl sonra ortaya çıkar
 4. metastazlar genellikle tek tümördür
Beyin metastazı ne sıklıkla ve kimlerde görülür?

Kanser görülme sıklığı yaşla birlikte artar. Kanserlerin tedavisinde daha başarılı sonuçlar alındıkça ve insanlar da daha uzun yaşamaya başladıkça metastatik kanserler de daha çok görülmeye başlamıştır. Metastatik kanserler en sık 65 yaşın üstündeki kişilerde görülür. Genellikle erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür.

Beyin metastazlarında en sık görülen belirti/bulgular nelerdir?

Beyin tümörünün belirti ve bulguları tümörün beyin içindeki yerine bağlı olarak ortaya çıkar.
En sık görülen belirti ve bulgular baş ağrısı, kuvvetsizlik, dengesizlik ve nöbetlerdir.
Bedendeki asıl kanserde ortaya çıkanların yanı sıra beyin metastazlarında aşağıdaki belirti ve bulgular da görülebilir.

·         Artmış kafa içi basıncı. Hastaların çoğunda ortaya çıkan bulgular kafa içinde büyüyen kitlenin kafa içindeki basıncı artırmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Artmış kafa içi basıncının göstergeleri baş ağrısı, kusma ve bilinç bozukluklarıdır.

·         Baş ağrısı. Beyin tümörü olan hastaların yaklaşık yarısında ortaya çıkan ilk belirti baş ağrısıdır. Hastaların büyük bir kısmında baş ağrısı olur.

·         Kusma. Kusma genellikle bağ ağrısına eşlik eder. Erişkinlerden çok çocuklarda görülür.
·         Bilinç bozuklukları. Beyin tümörü olan hastalar, hastalıklarının bir döneminde bilinç bozuklukları yaşarlar.

·         Havale. Beyin tümörü hastalarının yaklaşık %35’inde epilepsi benzeri havaleler görülür. Bu durumda bütün vücutta kasılmalar ve bilinç kaybı olur. Bu durum 45 yaşından büyük beyin tümörü hastalarında daha sık ortaya çıkar.

·         Fokal nörolojik bulgular. Baş ağrısı, bilinç bozuklukları ve havaleler beynin birçok yerindeki tümörlerde ortaya çıkabilse de bazı bulgular, tümörün beyinde tuttuğu yere göre özellik gösterir. Buna göre tümörün bulunduğu yere ait olarak bedenin karşı tarafında karıncalanma, duyu kaybı veya kuvvet azalması şeklinde bulgular ortaya çıkabilir.
    
Y   Yazının devamı: http://kanserle-dans.blogspot.com/2012/07/beyin-metastazlar-bolum-ii.html

Kaynak:
http://www.huseyinerdemak.com/default.asp?CatId=136

Hiç yorum yok: