Beyin Metastazları Bölüm II


Beyin metastazlarının tanısı nasıl konur?

Kapsamlı bir nörolojik incelemenin ardından yapılacak olan tomografi veya MRI ile beyinde yer kaplayan kitleler tanımlanabilir. Bu sırada tümörün daha iyi görüntülenebilmesi için damardan bir ilaç verilmesi gerekebilir. Yapılacak bu tetkiklerle tümörün yeri, büyüklüğü, sayısı ve muhtemel tipi hakkında bilgi edinilebilir. Ancak kesin tanı sadece alınan bir parçanın mikroskop altında incelenmesiyle konabilir. Tümör parçası cerrahi sırasında veya biyopsi sırasında alınabilir. Biyopsi, tanı koyabilmek için tümörden bir parça alınması işlemine verilen addır. Daha sonra alınan bu parça mikroskop altında bir patolog tarafından incelenir. İlk kanser bulunmadan beyin metastazı tanısı konmuşsa, asıl kanserin yerini bulmak için gerekli testler yapılır.

Beyin metastazlarında tedavi nasıl yapılır?

Yapılacak olan tedavi tümörün tipi ve büyüklüğüne, kaç tane metastatik tümör bulunduğuna, asıl tümörün nerede olduğuna, kişinin asıl tümörün tedavisine nasıl yanıt verdiğine ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişir. Tedavide amaçlanan belirti ve bulguların giderilmesi, kafa içi basıncının giderilmesi, nöbetlerin önlenmesi, günlük hayatın daha rahat bir şekilde sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır.

·         Destekleyici tedavi. Baş ağrısı ya da genel olarak ağrıların giderilmesi, havalelerin önlenmesi ve tümöre bağlı olarak gelişmiş olabilecek doku şişmesinin (ödemin) giderilmesi için bir takım ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar ağrı kesiciler, fenitoin ve steroidlerdir.

·         Kemoterapi. Metastatik beyin tümörlerinin tedavisinde kemoterapi pek kullanılmaz. Ancak son yıllarda yapılan bazı araştırmalar bazı tümörlerin kemoterapiye hassas olduğunu göstermiştir. Bu tümörlerin arasında küçük hücreli akciğer kanseri, meme kanseri, germinal hücreli tümörler ve lenfoma sayılabilir. Beyin ve omuriliğin zarlarına metastaz yapan bir takım tümörlerde de kemoterapi denenebilir. Kemoterapi ile ilgili karar verilirken tümörlerin büyüklüğü ve sayısı, tipi, primer kanserin ne durumda olduğu, o ülkede hangi ilaçların var olduğu ve daha önce yapılan kemoterapiye alınan yanıtlar önemlidir. Bazı durumlarda ilk tümör için kullanılan ilaçlar beyin metastazlarında işe yaramaz. Bunun nedeni bilinmemektedir. Bu durumda primer kanserde kullanılan kemoterapi ilaçlarından farklı ilaçlar kullanılabilir.


·         Cerrahi tedavi bazı beyin metastazlarında tercih edilen tedavi yöntemidir. Cerrahi sırasında hem tümörden kesin tanı için parça alınır, hem de tümör çıkartılır. Diğer tedavi yöntemlerine göre hem yaşam kalitesini artıracağı hem de yaşamı uzatacağı düşünülürse cerrahi tedavi yapılır.

·         Radyasyon tedavisi. Bu tedavi tek veya birden çok metastatik tümörün tedavisinde kullanılır. Ayrıca yeni tanı almış küçük hücreli akciğer kanserlerinde ve akut lenfoblastik lösemide beyin metastazları gelişmeden önce metastazları engellemek amacıyla kullanılır. Bir diğer kullanım şekli de beyin tümörünün oluşturduğu belirti ve bulguların giderilmesi içindir. yaklaşımında tümör üzerine radyasyon verilerek tümör hücreleri yok edilmeye çalışılır.

Radyoterapi bütün beyne bölünmüş dozlarda verilebilir. Bir diğer seçenek gamma knife ya da doğrusal hızlandırıcı kullanılarak tümör üzerine tek seferde yüksek dozda bir radyasyon ışını gönderilebilir. Bu tekniğin avantajı ameliyat olamayan tümörlerde de kullanılabilmesidir. Beyin açılmadığı için de ameliyata göre daha az riski vardır. Ayrıca hastanede yatış süresi de daha kısadır.

Beyin metastazlarının tedaviden sonra tekrarlaması mümkün müdür?

Beyin tümörünün tedavisi tamamlandıktan sonra bir yıl boyunca her üç ayda bir MRI veya CT yapılarak hasta izlenir. Bu izleme tümörün tekrarlayıp tekrarlamadığını belirlemek için yapılır. Vücudun herhangi bir yerindeki diğer tümörler gibi metastatik beyin tümörleri de tekrarlayabilir. Tekrarlayan beyin tümörlerinin tedavisi, primer tümörün değerlendirilmesiyle başlar. Eğer primer tümör kontrol altındaysa metastatik tümörün tedavisi için tekrar cerrahi, radyocerrahi, radyasyon tedavisi ya da bazı durumlarda tam beyin ışınlaması yapılabilir. Kemoterapi veya immünoterapi de seçenekler arasıda yer alır.

Yazının ilk bölümü: http://kanserle-dans.blogspot.com/2012/07/metastatik-kanserler-bolum-iii-beyin.html

Kaynak:
http://www.huseyinerdemak.com/default.asp?CatId=136

Hiç yorum yok: