Beslenme ve Kanser Bölüm 2 -- Prof. Mustafa Tayar

Yazının ilk bölümü:http://kanserle-dans.blogspot.com/2013/01/kanserden-korunmak-icin-beslenme.html

Bu bilgi dolu broşürü sizlerle paylaşma imkanı ve izni veren Sn. Prof. Mustafa Tayar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, güzel ve özverili çalışmalarının devamında başarılar diliyoruz. Kaynak bölümündeki linkte bu güzel broşürün tamamını bulabilirsiniz, biz okunması kolay olması açısından bilgileri birkaç bölüm halinde yayınladık.

Beslenme ve Kanser

Kanser çağımızın en sık rastlanan hastalıklarından biridir. Kanser; belirli bir doku veya organdaki hasarlı hücrelerin kontrolsüz bir biçimde üreyerek bir kitle veya tümör oluşturmasıdır.

Kanser oluşmasında etkisi olan faktörler şu başlıklar altında sıralanabilir:
• Beslenme şekli
• Tütün ve Alkol kullanımı
• Genetik/Kalıtım
• Enfeksiyonlar
• Radyasyon
• Hormonlar
• Alışkanlıklar
• Çevre Faktörleri
• Fiziksel Aktivite
• İlaçlar vb.
Beslenme şekli kanser oluşmasında önemli faktörlerden biridir. Beslenme kanser oluşmasına etki ettiği gibi, kanser de kişinin beslenme durumunu etkilemektedir. Farklı kaynaklara göre kanserin beslenme ile ilgisi %10-70 arasında değişmekte olup, %35 oranı kabul edilmektedir.

Gıdalar tarlada ekimden başlamak üzere soframıza gelinceye kadar pek çok aşamadan geçerler. Bu aşamalarda çeşitli fiziksel, kimyasal vb. değişikliklere maruz kalmaları, yabancı maddelerle kontamine olmaları vb. gıdanın kalitesini etkilediği kadar o gıdanın sağlığı bozucu hale gelmesini de etkileyebilir.

Organizmada yeni hücre oluşumunda, gıdaların kalite ve miktarı büyük önem taşır. Organizmanın temel taşı olan hücrede oluşacak herhangi bir bozukluk zamanla etkinliğini artırarak dokulara, organlara ve tüm organizmaya yayılır.
Kaynak:
Hazırlayan : Prof.Dr. Mustafa TAYAR
U.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-posta:mtayar@uludag.edu.tr

Hiç yorum yok: