Mesane Kanseri Bölüm I Mesane Kanseri nedir? EvrelemeMesane Kanseri Evreleme

Burada paylaştıgım bilgilerin önemli bir kısmı Bladder Cancer Advocacy Network (bcan.org) vakfının internet sitesinden alıntı. Hem araştırma ve tedaviye yönelik çalışmaları destekliyor bu vakıf hem de mesane kanseri ile ilgili aklınıza gelebilecek her konuda bilgilendiriyor. 
Mesane, diğer adıyla idrar kesesi, nedir?
Böbreklerin kanı temizleyerek vücuttan atılmak üzere ürettiği idrarın depo edilmesini sağlayan organdır. İnce bir kas tabakasından oluşur. Küçük bir balonu andırır, idrarla doldukça genişler, idrar boşalttığında ise ufalır.
Mesane kanseri bu dokularda kötü huylu hücrelerininoluşumudur. Eğer tümör yalnızca mesanenin dışı ile sınırlıysa ve kas tabakasına yayılmamışsa buna yüzeysel mesane kanseri denir.  Buradan derinleşip kas ve yağ tabakasına da geçerse buna derin – invaziv mesane kanseri denir. 
Mesanede başlıca 3 kanser tipi gelişebilir.  Mesane kanserlerinin %90’dan fazlasını oluşturan değişici epitel hücreli karsinom (Üroepiteliyal karsinom) ve geri kalan yüzde 10’u oluşturan Skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinomlar. 
Evreleme:
Mesane duvarı 3 ana tabakadan oluşur. 1) Mukoza 2) Lamina propria 3) Muscularis propria (kas tabakası).
Ta tümörler mukozaya sınırlıdır.
T1 tümörler ise lamina propria'ya bulaşmış tümörlerdir.
T2 evresinde yüzeyel kas tabakası, T3 evresinde de derin kas tabakası tutulmuştur.
Yukarıda tarif edilen klinik evre dışında tümörün davranışını belirleyen mikroskobik evreler de vardır ve tümörün agresiflik derecesine gore belirlenir.  Düşük dereceli tümörlerde daha iyi davranış beklenirken, yüksek dereceli tümörlerde daha agresiv bir seyir beklenir.
Rakamlarla mesane kanseri
1.    Amerikan Kanser Enstitüsü 2012 yılı rakamlarına göre Amerika’da, erkeklerde en sık görülen kanserler arasından 4.  kadınlarda ise 9. sırada. Sadece Amerika’da yıllık 73.000’inin üzerinde yeni teşhis olacağı tahmin ediliyor.
2.    Her yaşta görülebiliyor ancak çoğunluk (%90) 50 yaş ve üstü.  
3.    Yakalanma oranı erkeklerde kadinlara oranla 3-4 kat daha fazla. 
4.    Amerikan Kanser Enstitüsünün bir raporuna gore kadınlarda görülme oranında artis var. Ve yine aynı rapor genellikle kadınlarda bu kanser turunun erkek hastalara gore daha geç evrede teşhis edildiğini belirtiyor.
5.    Gelişmiş Bati ülkelerinde azalma gösterirken gelişmekte olan ülkelerde artış gösteriyor.  Artis özellikle Afrika, Orta Doğu, Asya ve eski Sovyet Bloğu ülkelerinde. 
     Sayilarda azalma iki temel nedene bağlanıyor.  İlki sigara tüketiminin gelişmiş ülkelerde azalması.  Örneğin Amerika’da 1965’te sigara içenler nüfüsun %52’si iken, 1990’da erkeklerde %34’e düşmüş.  Diğer bir etken ise mesleki kimyasal madde, özellikle aromatik amineler kullanımın azalması.  Bu kanserojenler pek çok ülkede artık yasak.  
      Türkiye’de hala her üç kişiden ikisi sigara içiyor.  Biz ustumuze duseni yapip sigaranın riskleri ve zararları konusunda uyarmaya devam edeceğiz.
      Kadınlar neye dikkat etmeli?
Şikago Üniversitesi doktorları  Mark H. Katz, MD, ve Gary D. Steinberg şöyle diyor:
“İdrar alışkanlıklarında değişim ya da kanlı idrar gibi bulgular kadınlarda idrar yolları enfeksiyonu ya da jinekolojik sorun (menopoz sonrası kanama, basit sist) olarak nitelendirilebiliyor. Zaman zaman hasta bu belirtileri adet ya da menopoza yorup doktora iletmekte geç kalabiliyor.’’ 
Ne yapabilirsiniz?
Ozellikle idrarda kan gibi belirtileri gördugunuzde dogru teshis ve tedavi icin mutlaka doktorunuza danisiniz.  Bu belirtiler bircok nedene bagli olabiliyor.  Antibiyotige ragmen gecmeyen idrar yollari enfeksiyonu durumunda mutlaka doktorunuza bildiriniz.
Türkiye’den araştırmalar:
Prof.Dr. Çağ Çal başkanlığında Üronkoloji Derneği tarafından organize edilen çok merkezli çalışmanın ana basliklari: 1)Mesane kanserinin birçok sebebi var: bunların en başında sigara geliyor. Sigara içenlerde mesane kanseri olma ihtimali 4 kat daha fazla. 2)Mesane kanseri erkeklerde daha sık görülen bir hastalık. 3)Son zamanlarda ise kadınlarda mesane kanseri hastalığında erkeklere gore bir artış gözleniyor. Bunun bir nedeni sigara tüketiminin kadınlarda artması olabilir. 4)Sigara içen kişilerdeki mesane kanseri daha sık tekrarlama özelliği gösteriyor.
Bir sonraki bölümde hastaligin bulgu, belirtileri ve risk faktorlerini incelerken sigara ile ilgili arastirmalardan detaylı bahsedeceğim. 
Saglikla kalin,
ET
Kaynak:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2694323/
http://www.cancer.org/Cancer/BladderCancer/DetailedGuide/bladder-cancer-key-statistics
http://www.bcan.org/facing-bladder-cancer/frequently-asked-questions/general-information
http://www.kenthaber.com/Haber/saglik/Normal/kadinlarin-yeni-kabusu-mesane-kanseri-/09968517-11d5-4e42-b9a4-661e2b8286a7
http://oem.bmj.com/content/67/8/568.abstract

Hiç yorum yok: