Over Kanseri Nedir ve Evreleri

Over kanseri nedir?

Yumurtalıklarda köken alan, halk arasında yumurtalık kanseri olarak da tanınan bir kanser türüdür. Yumurtalıklar kadınlarda çoğalma, her ay yumurta üretiminin yanısıra  estrogen ve progesteronun hormonlarının üretiminden sorumludur.
Erken Teşhis Zor mu?
Henüz erken safhalarda yol açtığı belli belirsiz ve geçici şikayetler nedeniyle genellikle hastalar tarafından önemsenmez. Daha ileri safhalarda tümörün büyümesi, kalın bağırsak üstüne baskı yapması kabızlık yada ishal gibi sikayetlere yol açabilir. Karın ağrısı ve şişliği, dolgunluk hissi, bulantı kusma, gaz, ve bacak ağrısı gibi diğer şikayetlerde görülebilir.
Normal jinekolojik muayenede tanımlanamayabilir. Over kanseri hücreleri tarafından üretilen bir protein olan CA125’nın kan testinde yüksek seviyeleri over tümörünü belirleyebilir. Ayrıca vajina yada karından yapılan ultrason ve tomografi tetkikleriyle de overdeki anormallikleri saptamak mümkündür.
Over kanseri tanısının tam olarak konması için tek yol biopsidir, doktorun tümörden aldığı örneğin patolojik olarak mikroskop altında incelenmesi ile yapılır.

Over Kanseri Evreleri
Over kanseri teşhisinde, kanserin yumurtalıktan dışarı yayılıp yayılmadığını belirlemek önemlidir. Doktorlar bu yayılımın derecesini evrelere ayırarak yapar. Over kanseri Evre 1’den (erken evre), Evre 4’e ( ileri evre) kadar olan dört basamaklı bir evrelemeyle sınıflanır. Tedavisi ve tedaviden beklenen başarı oranı bulunduğunuz evre ile ilişkilidir.
Over kanserinin evreleri şu şekildedir:
Sınırda tümörler: Bu büyümeler anormal ve kanserleşme ihmali olan hücrelerdir. Çoğu erken ilk evrede teşhis edilir ve sadece ameliyat ile tedavi edilir.
Evre 1: Kanser bir ya da her iki overde ama over içinde sınırlı.
Evre 1a: Kanser bir overde, ve over içinde sınırlı.
Evre 1b: Kanser her iki overde, ancak hala overler içinde sınırlı.
Evre 1c: Kanser bir ya da iki overde, ama over sınırı dışına çıkmış, over üstündeki bir tümöral kistte, ya da karın içindeki sıvıda kanser hücreleri bulunmuştur.
Evre 2: Kanser pelvis denilen, leğen kemiklerince çevrilen bölgedeki diğer organlara sıçramıştır.
Evre 2a: Kanser rahime, tüplere yada he rikisine birden yayılmış.
Evre 2b: Kanser mesane yada kalın bağırsağa yayılmıştır.
Evre 2c: Kanser 2a ve 2b deki yayılımların herhangi birisini yapmış; over sınırı dışına çıkmış, over üstündeki bir tümöral kistte, yada karın içindeki sıvıda kanser hücreleri bulunmuştur.
Evre 3: Kanser karın içine yayılmış yada lenf bezlerine sıçramış.
Evre 3a: Kanser hücreleri karın içine yayılmış ancak mikroskopta görülebilecek kadar küçük odaklar halinde.
Evre 3b: Kanser hücreleri karın içine yayılmıştır ama 2 santimetreden küçüktür.
Evre 3c: Kanser hücreleri karın içine yayılmıştır ve 2 santimetreden büyüktür yada lenf bezlerinede sıçramıştır, yada bu iki şart birlikte mevcuttur.

Evre 4: Kanser karaciğer, akciğer yada diğer uzak organlara da sıçramıştır. Eğer tümör karaciğerin yüzeyinde bulunduysa evre 3 olarak nitelendirilir.
Kaynak:

Hiç yorum yok: