Yoğun musunuz? Meme Kanseri Tarama Bölüm 2


Yazının 1. bölümü: http://kanserle-dans.blogspot.com/2012/10/yogun-musunuz-meme-kanseri-tarama-bolum.html

Bu çeviriyi bizimle paylaşan Pembeye ve Hayata (www.pembeyevehayata.com) derneği kurucusu Sn. Cengiz Unutmaz'a çok teşekkür ediyoruz.

Meme Kanseri Tarama Yoğun Meme Dokusu - En iyi saklanan sır

Gerçek #1
Yüksek meme yoğunluğu mamografilerde yanılgıya (yanlış negatif) yol açabilir.

Gerçek #2
Yüksek meme yoğunluğu menopoz öncesi kadınların yaklaşık 2/3’ünde, ve menopoz sonrası tüm kadınların 1/4’ünde görülür.

Gerçek #3
Mamografiye eşlik eden ultrasonun ufak ve nod-negatif meme kanseri saptama oranını yükseltir. (Berg et al, JAMA: 2008)

Gerçek #4
Mamografide görülmemiş fakat ultrason ile saptanmış pekçok tanı bulunmaktadır.
(Wendie Berg, M.D., Radiologist & Principal Investigator of large-scale study to examine benefits of ultrasound screening – Marnell Jameson, Los Angeles Times: June 14, 2004)

Gerçek #5
Kanser oluşumu yüksek yoğunlukta memelerde yağlı dokuya sahip olanlara göre 4 - 6 kat fazladır.
(Dr. Norman Boyd – Jeff Donn, The Associated Press : 2007)

Gerçek #6
Yüksek yoğunluklu doku, meme kanserine diğer faktörlerden çok daha fazla etki eder.
(Journal of National Cancer Institute, Aug.2010)

Gerçek #7
Mamografi yağ dokulu memelerde kanseri %98 oranında saptarken, yoğun dokulu memelerde bu oran %48 dir.
(American Medical Association : 9/2002 & AMA Scientific Paper of the Year Award)

Gerçek #8
Yoğun dokulu memelerde kanserin tekrarlama olasılığı 4 kat yüksektir.

Gerçek #9
Meme yoğunluğunun fazla olduğu dikkate alınmadan mamografide çıkan “mutlu sonuçlar” dan sonra ileri safha teşhisi konulmuş pek çok kadın vardır.

Gerçek #10
Yüksek riske rağmen kadınların %95 inin meme yoğunluklarını bilmediklerini ve doktorların 40+ yaş hastaların sadece 10 da 1'inden azını bu konuda bilgilendirdiğini göstermiştir. (Harris Interactive Survey 2010, U-Systems Survey: 2010))

Gerçek #11
Mamografi yoğun dokulu memelerdeki diğer kanser türlerini de gözden kaçırabilir. (Berg et al, JAMA:2012) (Belirtilmemiş Tüm Referanslar : Dr. Nancy M. Cappello, Ph.D.)


Yoğun memelerde daha az yağ dokusu ve daha fazla bezemsi doku bulunmaktadır. Mamografide hem kanser hücreleri hem de yoğun doku beyaz görüntülendiğinden tümörün görülebilme olasılığı  düşüktür.

Meme dokusunun yoğunluğu nasıl saptanır?

Mamografiyi kontrol eden radyolog meme yoğunluğunu saptayabilir. Mamografi raporunun sadece bir form değil radyolog tarafından tespitleri içeren rapor olduğundan emin olunuz. Meme yoğunluğunuzun belirtildiğinden emin olduktan sonra doktorunuzdan ilave bir ultrason veya MRI gerekip gerekmediği konusunda mutlaka tavsiye alınız.

BIRADS Skalaları

Radyologlar tarfından iki BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) skalası kullanılmaktadır ve ACR (American College of Radiology) BIRADS skalası meme yoğunluk değerleri şu şekildedir;

1 = Yağlı Doku = Mamografi sonuçları en küçük tümörleri bile gösterecek kadar hassastır.
2 = Seyrek Fibroglandular (beze tarzı) Doku = Hassasiyette minör bir düşüş vardır.
3 = Heterojen Yoğunlukta Doku = Orta derece hassasiyette sonuç alınmıştır.
4 = Oldukça Yoğun Doku = Düşük hassasiyette sonuç alınmıştır.

Doktorunuza lütfen meme yoğunluk derecenizi sorunuz. Elinizdeki raporda bu konu belirtilmemiş olabilir.

Diğer BIRADS skalası mamografi sonuçlarını kategorize eder. Genelde raporlar bu skalayı dikkate alır;

0 = Mukayese için ek bir görüntülemeye ihtiyaç vardır.
1 = Negatif.
2 = İyi huylu gözükmektedir.
3 = Muhtemel iyi huyludur; Kısa dönem takibi önerilmektedir.
4 = Anormal hücre şüphesi vardır; Biyopsi önerilir.
5 = Kötü huylu olma olasılığı yüksektir ; Acil tedbir alınmalıdır.
6 = Kanıtlanmış kötü huylu tümör.

Ve Dikkat; ''meme yoğunluğu yüksek'' olan kadınların sadece BIRADS skala sonuçlu mamografiye güvenmeleri mümkün değildir.


Lütfen Yoğunluğunuzdan Emin Olunuz.  Erken Teşhis Yaşamın Anahtarıdır!

Zinde günler dilerim,
Cengiz Unutmaz


Kaynak:Hiç yorum yok: