Kolon ve Rektum Kanserleri Bölüm 3
Bilmem hatırlıyor musunuz, gazetelerde bir sure önce Dr. Mehmet Öz'ün kolon kanseri riski taşıdığı haberi yapılmıştı. Bu haber vesilesi ile bir kişinin bile tarama testleri ile ilgili dikkati çekilmiş ise ne güzel. Farkındalık böyle yaratılıyor. 

Kolon kanseri bilgilendirme yazısının üçüncü bölümünde genel hatlarıyla tedavi seçenekleri hakkında Mayo Klinik ve Medicine.net kaynaklı bilgi paylaşmak istedim. Çok mu detay bilgi verdim bilmiyorum.

Tedaviler ve ilaçlar

Tedavide üç ana seçenek bulunuyor. Ameliyat, kemoterapi ve radyasyon.  Doğru tedavi için önce hastalığın evresinin doktorunuzca saptanması gerekiyor. Tedavide bir diğer etken hastanın yaşı, genel durumu, daha önce geçirdiği rahatsızlıklar vs…

Kolon kanseri tedavisinde birinci öncelik ya da diğer tabiriyle altın standart ameliyat.

Erken evre kanserler için tedavi süreci

Eğer kanserli bölge küçük, lokal polip şeklinde ve erken aşamada  ise doktorunuz tarafından kolonoskopi anında temizlenebilir. 
Bazı büyük poliplerin laparoskopik ameliyatla alınması gerekebilir. Bu işlemde cerrahınız karın duvarına açtığı birkaç küçük kesiden, kolonunuzu görüntüleyen bir kameranın bağlı olduğu ameliyat aletlerini sokarak operasyonu gerçekleştirir. Operasyon sırasında kanserin olduğu bölgedeki lenf bezelerinden de örnek alınabilir.

Yayılmış kanserler için tedavi süreci

Eğer kanser kolon boyunca ilerlemiş ise, kolonun kanserli kısmı çıkartılır.  Genellikle bu safhada lenf nodları da alınır ve test edilir.

Cerrahınız genellikle kolon ve rektumdaki sağlıklı kısımları birbirine bağlayabilir. Ama bu mümkün olmazsa, örneğin kanser rektum ağzındaysa, kalıcı ya da geçici kolostomi gerekebilir.

Kolostomi, kolonun  hastalıklı kısmının alınıp geriye kalan kısmının ameliyatla karın ön duvarına dikilerek dışarıya açılmasıdır, dışkının bu yapay çıkış yoluyla stoma denen ağız kısmından dışarı atılmasını sağlanır. Kolostomili kişiler dışkıyı toplamak amacıyla, kullanıp atılabilen bir torba (kolostomi torbası) kullanırlar.  Bazen kolostomi geçici bir uygulamadır, ameliyattan sonra kolon ve rektuma iyileşme zamanı sağlar.  Bazı durumlarda kolostomi kalıcı olabilir

İlerlemiş evre kanserler için tedavi süreci

Kanseriniz çok ilerlemişse ve genel sağlık durumunuz kötüyse, cerrahınız şikayetlerinizin yatıştırılabilmesi için kolonunuzdaki tıkanıklığı ya da diğer rahatsızlıkları hafifletmek için ameliyat önerebilir. Bu ameliyat türüne palyatif (yatıştırıcı) ameliyat denir. Palyatif ameliyatın amacı kanseri tedavi etmek değil kanama, ağrı gibi belirti ve bulguları hafifletmektir.  Kanserin sadece karaciğere yayılmış ve başka bakımlardan genel sağlığınızın iyi olduğu özel durumlarda doktorunuz  karaciğerdeki kanserli lezyonların alınmasını önerebilir. Bu ameliyat türünden önce ve sonra kemoterapi uygulanabilir.

Kemoterapi

Kemoretapi ilaç yoluyla kanserli hücrelerin yok edilmesidir.  Kanser kolon duvarının ötesine ilerlemişse ya da lenf bezelerine yayılmışsa doktorunuz kemoterapi önerebilir. Rektal kanser görülen kişilerde kemoterapi genellikle radyasyon tedavisiyle beraber kullanılır.

Radyasyon

Radyasyon tedavisi kolon kanserinin erken evrelerinde nadiren kullanılır ama özellikle de kanser rektum duvarının içine ilerlemiş ya da yakındaki lenf bezelerine ulaşmışsa rektal kanser tedavisinin rutin bir parçasıdır. Genellikle kemoterapiyle birleştirilen radyasyon tedavisi kanserin başladığı yer olan rektum bölgesinde tekrarlama riskini azaltabilmek için ameliyattan sonra da uygulanabilir.

Hedeflenmiş ilaç terapisi

İlerlemiş kolon kanseri olan kişiler için kanser hücrelerinin hızla çoğalmasına yol açan belirli kusurları hedefleyen bevacizumab, setuksimab ve panitumumab gibi etken maddeler uygundur. Hedeflenmiş ilaçlar kemoterapiyle birlikte ya da tek başına verilebilir. Hedeflenmiş ilaçlar genellikle ileri evrede kolon kanseri olan hastalar için önerilir.

Saglikla kalin,
ET
Kaynaklar:
http://www.mayoclinic.com/health/colon-cancer/DS00035
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=64363
http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-028323.pdf

Hiç yorum yok: