Böbrek Kanserini Anlamak Bölüm I

Bu bilgiler Evanston, IL merkezli Böbrek Kanseri Derneği merkezince düzenlenen bir kitapçıktan ve Üroonkoloji derneginin hasta bilgilendirme kılavuzundan alıntı. Kitapçık aralarında Türkçe’nin de olduğu 12 dile çevrilmiş o yüzden bana sadece bilgileri derlemek düştü. Her zaman olduğu gibi bölümler halinde yayınlayacağız.

İstatistikler

Amerikan Kanser Cemiyeti (American Cancer Society) 2008 bilgilerine göre, Amerika’da her yil 54.000 'den fazla vaka goruluyor ve toplam kanserlerin %4'ünü oluşturuyor.

Erkeklerde kadınların iki katı sıklıkla görülüyor, ancak bu ara kapanmakta.

Yaklaşık 200.000 kişinin remisyonda yaşadığı tahmin ediliyor.

Renal Hücreli Karsinom (BHK)

Böbrek kanserlerinde en sık görülen tip. Genelde ilk önce cerrahi bir müdahale ile tümörün çıkarılması yoluyla tedavi edilir.

Teşhis

Erken dönemde yakalanmışsa, nüks (tekrarlama) şansı düşük. Ancak, erken aşamalarında birkaç belirtisi var, bu sebeple genellikle ya tanı konulmamış ya da yanlış teşhis koyulmuş  ve tümör oldukça büyüyene kadar tespit edilememiş oluyor. Bu noktada, yakındaki organlara sıçrayarak belirtiler göstermeye başlıyor.

Çoğunlukla, pek çok böbrek tümörü, tümör ya da olası semptomlarıyla ilintili olmayan nedenlerden dolayı, röntgen veya ultrason görüntülemeleri sırasında bulunur.

Risk Faktörleri

Böbrek kanseri genellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkar ve nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak, araştırmacılar böbrek kanseri gelişmesi açısından bazı risk faktörleri belirlemişlerdir. Bu risk faktörlerine sahip olan herkes böbrek kanserine yakalanmayacağı gibi her böbrek kanserli hastada da bu faktörler bulunmayabilir.

Sigara: Araştırmalar sigara içenlerde böbrek kanseri görülme riskinin iki kat fazla olduğunu göstermektedir. Bu risk günde içilen sigara miktarı ve sigara içme süresine göre daha da artar. Sigara bırakıldığında artmış olan risk zamanla geriler.

Aile öyküsü: Ailede böbrek kanserli bir akrabanın olması böbrek kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.

Diet ve Obezite: Yüksek kalorili diet ve kızartma türü yiyecekler riski artırmaktadır.

Yüksek tansiyon: Bazı çalışmalar yüksek tansiyonlu hastalarda 3 kat fazla böbrek kanseri geliştiğini göstermiştir.

Mesleki risk faktörleri: Çelik endüstrisi, petrol, kadmiyum, kurşun endüstrisi çalışanları ve asbestoza maruz kalanlarda böbrek kanseri riski artmaktadır.

Radyasyon: Daha önce tedavi amacıyla radyasyon almış ya da başka bir nedenle radyasyona maruz kalmış kimseler artmış risk taşırlar.

Diyaliz: Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süreli hemodiyaliz programında olan hastalarda böbrek kisti ve böbrek kanseri riski daha fazladır.

Genetik: Von Hippel-Lindau hastalığı genetik geçişli bir hastalık olup beraberinde iki taraflı böbrek ve diğer bazı organlarda kanser ortaya çıkması sözkonusu olabilir. Bu hastalar ve ailesi yakından izlenmelidir.

Belirtiler

Başlangıç aşamalarında böbrek kanseri çok belirgin bir yakınmaya sebep olmayabilir. Raslantısal olarak saptanabilen böbrek kanserleri çoğunlukla iyileşebilir nitelik taşır.

Bir başka deyimle erken tanı konulduğunda tedavi hem daha kolay olmakta, hemde kanserden tamamen kurtulma olasılığı artmaktadır. Ancak, tümör büyüdükçe ve yayıldıkça tedavi olasılıkları azalmaktadır.

En yaygin belirtisi hematuri (İdrarda kan): Idrardan ağrısız bir şekilde kan gelmesi durumudur. Bu belirti hastaların %20 ila %25'inde meydana gelir.

Zaman zaman çıplak gözle görülebilir, bazen kaybolabilir. Bazı durumlarda ise sadece idrar analizlerinde çıkabilir.

Idrarda kanın, böbrek kanserinin yanı sıra, böbrek taşı ya da enfeksiyon gibi diğer hastalıklara da işaret edebileceğini unutmayın. İdrarda kan gördüğünüzde mutlaka doktorunuza bildirin.

Böbrek kanserinin diğer sık görülen belirtileri, karında şişkinlik veya deri altında tümör büyüdükçe görülebilen ya da hissedilebilen kalınlaşma veya şişmedir. Sırt veya böğürde ağrı ya da basınç olabilir.

Bazi hastalarda hiç belirti görülmeyebilir.

Diger belirtiler:

Böbrek bölgesinde kitle
Ağrı
İştahsızlık
Genel hastalık hali
Kilo kaybı
Tekrarlayıcı yüksek ateş
Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
Kansızlık (anemi)

Kanser, böbrekte başlayıp diğer organlara yayıldığında metastaz yapmış böbrek kanseri olarak adlandırılır. Belirtiler etkilenen organa göre değişebilir ve hastalar, açıklanamayan kilo kaybı, ateş, anemi veya yüksek tansiyon gibi belirtiler farkedebilir. Örneğin akciğerlere yayıldıysa öksürük, nefes darlığı olabildiği gibi kemik yayılımı olan hastalarda kemik ağrıları, beyin yayılımı olanlarda baş ağrısı, felçler, şuur kaybı gibi bulgular olabilir.

Bu yakınmalar böbrek kanserinin belirtisi olabileceği gibi başka problemlerden de kaynaklanabilir. Mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Saglikla kalin,


Kaynak:

Hiç yorum yok: