Akciğer Kanseri Soru-Cevap Dosyası Bölüm 1

Sık okuduğum internet sitelerinden biri National Lung Cancer Partnership. Kolay anlaşılır bilgiler veriyorlar. Bu çeviri Akciğer Kanseri Soru-Cevap dosyası ilk bölümü. Devam edecek...

Sağlıkla kalın,
ETKanser teşhisinden sonra prognozu "ilerisi ve sağlığınız için sizi neyin beklediğini" bilmek isteyeceksiniz. Sağ kalım süreleriyle ilgili bilgiler görebilirsiniz ve bu yönde bir beklentiniz oluşabilir.

Şunu unutmayın!

Siz bir istatistik değilsiniz.  İstatistikler başınıza geleceği öngöremez. Sizin bir eşiniz daha yok ve kimse vücudunuzun akciğer kanserine tam olarak nasıl cevap vereceğini bilemez. Akciğer kanseri istatistikleri ortalama sağ kalım süresi hakkında farklı tür ve evre akciğer kanserleri için tahminlerdir. Unutmayın sizin kanseriniz kimseninkine benzemez.

Bu istatistikler 3 ila 10 yıl önce yapılan araştırmala sonuçlarından alınan bilgilerden derlenmiştir. Günümüzde yeni tedavilerden alınan sonuçlar bu istatistiklere henüz yansıtılmamış olabilir. Sizin için prognoz istatistiklerin belirttiğinden daha umut verici olabilir.

Eğer istatistikleri görmek istiyorsanız bu linkten ulaşabilirsiniz. http://www.nationallungcancerpartnership.org/lung-cancer-info/resources/booklet/five-year-survival-rate/

Akciğer kanseri tedavi şansı çoğunlukla kanserinizin hangi evrede olduğuna bağlıdır. Erken evre kanser tedavisi daha kolaydır ve kür şansı yüksektir. Eğer kanser vücudunuzda başka bölgelere yayılmışsa tedavinin amacı kanseri mümkün olduğu kadar kontrol altına almaktır. Doktorlar genelde bu amaçla kemoterapi, hedef tedavi ve veya  radyasyon terapisi uygular.

Eğer bir yerde kanseriniz için bir kür olmadığını okudunuz ya da duyduysanız unutmayın bu kanseriniz tedavisi olmadığı anlamına gelmez.

Tedavi seçeneklerim nelerdir?

Kemoterapi, radyasyon, ameliyat, ve hedef tedaviler ana tedavi seçenekleridir. Sizin için hangi tedavinin en iyi olacağına etkileyen faktörler kanserinizin tipi, evresi, yeri, genetik ve moleküler özellikleridir. Bazı ümit veren yeni tedaviler klinik deneme olarak mevcut olabilir doktorunuza bu bilgiyi danışın.

Tedavim ne kadar sürecek?

Tedavinin süresi kanserin evre ve tipine ve tedaviye verilen cevaba bağlı olarak değişir. Tedavi planınızı doktorunuz size tedavi başlamadan anlatacaktır. Sorularınız varsa sağlık ekibinize mutlaka sorun. Tedavi etkili mi ölçmek için ya da beklenmeyen bir problem var mı belirlemek için belli aralıklarla düzenli kontrolünüz yapılacaktır. İlk tedaviye cevap vermezseniz doktorunuz başka tedavi seçenekleri önerebilir.

Hedef terapiler nedir?

Tümör karakteristiklerinize göre özel şekillenmiş tedavilerdir. Bu karakteristikleri belirlemek için tümörden bir örnek alınıp büyümesini tetikleyen mutasyonların (hücre değişimleri) varlığı için test edilir. Bu işleme moleküler, biomarker, genetik ya da mutasyon testi adı verilir. Doktorunuza bu tip bir testin size uygun olup olmadığı konusunda danışın.  

Klinik denemeler nedir?

Klinik denemeler yeni ilaç ve tedavilerin denendiği, onaylanıp onaylanmayacağına karar verildiği araştırma safhasıdır. Ülkemizde yapılan her kinik araştırmanın kaydı Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından tutulmaktadır. Uluslararası boyutta yapılan ve bazılarına ülkemizden de araştırma merkezlerinin katıldığı klinik araştırmalara ilişkin bilgi internette www.clinicaltrials.gov sitesinden elde edilebilir.  Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yönetilen bu sitede Amerika Birleşik Devlerleri sağlık otoriteleri veya endüstri kuruluşları tarafından desteklenen klinik çalışmaların yanısıra, uluslararası farklı kuruluşların desteğinde yapılan klinik araştırmalara ilişkin ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Kaynak:


Hiç yorum yok: