FDA Gleevec’i onayladı - Tercüme Pınar Söylemez


FDA Çocuk Lösemi türü için Gleevec’i onayladı - Tercüme Pınar Söylemez


Haber Tarihi: January 31, 2013

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Gleevec’i (imatinib) yeni akut lenfoblastik lösemi formu (ALL) tanısı olan çocukların tedavisinde onayladı. Tedavi belirli bir genetik değişiklik nedeniyle oluşan  akut lenfoblastik lösemi hastalarında olumlu sonuçlar elde etmiştir.İlaç kemoterapi ile birlikte kombinasyon halinde kullanılmakta ve kromozomlardaki yaşlı lösemi hücrelerini öldürerek fayda sağlamaktadır.

İlaç,,PH Positive ALL hastası olan 92 çocuk ve gençlerin klinik ortamında takibi sonucu onaylanmıştır.

Hastalar farklı zamanlarda imatinib ve kemoterapi tedavisi alan 5 ayrı guruba ayrılmıştır.

Hastaların zaman, farklı bir süre için imatinib ayrıca kemoterapi alan her bir grup ile, 5 tedavi grubuna ayrılmıştır. En uzun süre imatinib alınan 50 hastanın,% 70’inde, en az 4 yıl herhangibir bir nüksetmeye raslanmamıştır.İlaveten,kemoterapi ve imatinib sürecinin artmasına bağlı olarak azalma göstermiştir

FDA Merkezi, İlaç Değerlendirme ve Araştırma bölümü, Hematoloji ve Onkoloji Ürünleri Dairesi Müdürü Richard Pazdur,’’Çocuklar için kanser ilaçlarının sayısında artış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz’’ şeklinde durumu özetlemiştir.

Çocuk Onkoloji Gurubuna göre,PH- positive ALL’ın standart tedavisinde,3 ile 6 aylık  kemoterapi sonrası kök hücre nakli gerektirmekteydi. Ancak, başarı oranları bu yaklaşım ile % 50'lerin altındaydı.Gleevec’in kemoterapi ile birlikte kullanımı başarı oranını ikiye katlamış ve artık Ph-pozitif ALL olan çocukların tedavisinde en iyi yol olarak kök hücre naklinin otomatik olarak akla gelmesini ortadan kaldırmıştır.

. Ph-pozitif ALL çocuklarda en sık görülen yan etkiler, karaciğer toksisitesi ve nötrofil denilen mikroplarla savaşan kan hücrelerinin seviyeleri dahil; kan pıhtılaşmasını yardımcı kan trombosit düzeyleri imatinib ve kemoterapinin birlikte kullanımı sonucu azalmıştır.

İmatinib daha önce başka bir lösemi tipi, Ph-pozitif kronik miyeloid lösemi (KML) ve   birçok kanser ve kanser  olmayan  rahatsızlıklarda,yetişkinlerin yanı sıra çocukların tedavisinde de onaylanmıştır Gleevec Novartis tarafından piyasaya çıkarılmıştır.

Kaynak: http://www.cancer.org/cancer/news/news/fda-approves-gleevec-for-type-of-childhood-leukemia

Hiç yorum yok: