Kanser Hastalarının Hakları --Derleme: Zafer Utku Arslan...Ailelerimizin yaşadığı sıkıntıların birçoğu, sahip oldukları hakları bilmemelerinden kaynaklanmaktadır.

Sağlık Bakanlığının Ve Sosyal Güvenlik Kurumunun

Kanserli Hastalara Tanıdığı Hakları Biliyor musunuz?

Kamu Hastanelerinde olduğu gibi Kanser tedavi hizmetleri veren Özel Hastaneler de; yatarak veya ayaktan alınan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavilerinde ek ücret talep edilemez.

 Ayaktan tedavi hizmetlerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinde kanser hastalarından daha önce  alınan ek ücret, kronik hastalıklar sınıfına dahil edildikleri için  alınmayacaktır.

 

"EK ÜCRET ALINMAYACAK  SAĞLIK HİZMETLERİ"

 

1-Yoğun Bakım Hizmetleri

2-Yanık tedavileri

2-Kanser tedavi  hizmetleri( radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

3-Yeni doğana  verilen sağlık hizmetleri

4-Organ,doku ve kök hücre nakilleri

5-Diyaliz tedavileri

6-Doğumsal anomaliler(kalıtımsal hastalıklar ve kusurlar) için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık işlemleri

7-Kardiyovasküler hastalıklar (vücudun dolaşım sistemi) için yapılan cerrahi işlemler
"AYAKTAN TEDAVİ HİZMETLERİNDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK HASTALAR"

 

Ayrıca 2012 yapılan değişiklikle daha önceden ayaktan tedavi ve diş hekimi muayenelerinde, kanser hastalarından da daha önce  alınan ek ücret, kronik hastalıklar sınıfına dahil edildikleri için  alınmayacaktır. (SUT 3.2.1 EK:9/C)

-Vücuda ait tüm maling tümör ve kanser türleri

-Lenfoid Lösemiler

-Miyoloid lösemiler

-aplastik  ve diğer anemiler

-hodgkin türleri(NHL,hodgkin lenfoma) vb.


AŞI BEDELLERİ HANGİ DURUMLARDA ÖDENİR ?


SUT 4.5.3-A Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamına dahil olmayan aşı bedelleri , tedaviye bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilendiği için enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyrettiği yüksek riskli kişilerin bu durumlarını belgeleyen sağlık raporuna istinaden ödenir.

Kanser hastalarının aldıkları tedavi ve süreci göz önüne alındığında bu durumdan etkilenen sınıfa dahil oldukları için ilgili aşı bedelleri, durumlarını belgeleyen raporlarına istinaden devlet tarafından karşılanır.

 

RADYO CERRAHİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TEDAVİ BEDELLERİ

21.01.2012 SUT 4.5.4/C  yapılan değişiklikle  radyo cerrahi tedavisinin uygulandığı kurumlardaki tedavi bedelleri, gerekli belgelerin ibrazı ve istenen şartları sağlamasına bağlı olarak, kurum tarafından karşılanabilmektedir.

 

KİMLER NASIL FAYDALANIR ?

CYBER KNİFE (iyi veya kötü huylu tümörleri hastayı ameliyat etmeden, dışarıdan yollanan ışınlar ile kesilerek etkisiz hale getirmek için kullanılan radyo cerrahi tedavisi) tedavisi alan hastalar, tedavi  bedellerinin karşılanması için;

 

Radyasyon Onkoloji Uzmanının da yer aldığı Sağlık Kurulu Raporunu,

GAMMA KNİFE (beyinde gelişen anormal   dokuların(beyin tümörleri),açık beyin cerrahisi yöntemi uygulamanın  mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda kullanılan tedavi yöntemi) tedavi bedelinin kurumca karşılanabilmesi için; *En  az 2 (iki) Beyin Cerrahi ve en az 1(bir) Radyasyon Onkolojisi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporunun  düzenlenmesi gerekmektedir.

Hastaya uygulanan  Radyo cerrahi yöntemleri ile tedavinin; lokal(bölgesel) tedavi endikasyonu bulunan cerrahi, medikal ve klasik radyoterapiye cevap vermeyen veya uygun olmayan, aşağıda sıralanan olgularda uygulanması halinde bedelleri,  SUT(Sağlık Uygulama Tebliği) eki EK-9 Listesinde yer alan puanlar esas alınarak faturalandırılır.

 

RADYO CERRAHİ İŞLEM BEDELİ ÖDENECEK HASTALIK GRUPLARI

a) İntrakranial benign,  malign lezyonlar,

b) Baş boyun tümörleri,

c) Primer akciğer veya primeri kontrol altında 1-3 akciğer metastazı,

ç) Primer karaciğer veya primeri kontrol altında 1-3 karaciğer metastazı,

d) Primer spinal veya primeri kontrol altında 1-3 spinal metastazı,

e) Pankreas tümörü,

f) Retroperitoneal tümörler,

g) Prostat kanseri (T1,T2; Gleason≤7; PSA<20 olmalı),

ğ) Primeri kontrol altında ve 1-3 beyin metastazı.

Cyberknife (stereotaktik radyo cerrahi) uygulama bedeli, ilk uygulamayı müteakip tedavi sürecinde yapılacak 5 seans uygulamayı kapsar.

Hastanın müracaat ettiği sağlık kurumunca sağlık kurulu raporu düzenlenerek radyo cerrahi yöntemleri için başka bir sağlık kurumuna sevk edilmesi halinde tedaviyi gerçekleştiren sağlık kurumunca MR, BT, DSA, PET-CT bedeli fatura edilemez.


Sosyal Güvenlik Kurumu Kimlere Yol Ücreti Ödemesi Yapıyor Biliyor musunuz ?

5510 Sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımları devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait ödemeleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır.

5510 Sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerine ait ödeme belgelerini posta yoluyla veya elden teslim edilmek suretiyle Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüklerine başvuru yapabilmektedirler.

Alınan başvuru evrakını İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri  kayıt sırasına göre işleme almakta, yapılan incelemenin ardından  ilgili servisler tarafından Ziraat Bankası Şubesine ödeme işlemi  yapılmaktadır. İlgililer bu ücreti istedikleri Ziraat bankası Şubelerinden kimlik ibraz etmek şartıyla alabilmektedirler.


YOL ÜCRETİ HANGİ DURUMLARDA ÖDENİR ?

Yol, Gündelik ve Refakatçi Sevklerinde Aranan Şartlar: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda

Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması

1-Sevkin,  “Hasta sevk formu” ile   yapılmış olması,

2-Sevkin yapıldığı gün dahil, 3  iş günü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucuna müracaat edilmiş olunması,

3- Bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi öngörülmüşse sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz), sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının sevk belgesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Eğer hasta, sevk yapılmaksızın kendi yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti almışsa, yol gideri ve gündelik ödenmesinden faydalandırılmamaktadır.

derleme:zafer utku arslan
 

Kaynak:http://www.losev.org.tr/v2/tr/duyurular.asp?ctID=423&RecID=5074

Hiç yorum yok: