Kanser Tedavisinde Radyoterapi (Işın Tedavisi) Çeviri: Gülay Öner Scales

Kanser Tedavisinde Radyoterapi (Işın Tedavisi)
Radyoterapi (ayrıca terapötik radyoloji veya radyasyon onkolojisi denir) ile X-ışınları, gama ışınları ve yüklü parçacıklar kullanır. Ameliyat ile tedavide olduğu gibi, radyasyon tedavisi de kanserin türü, bulunduğu noktaya göre farklı şekillerde kullanılır. Kullanılan radyasyon düzeyi, kanser hücrelerini yok etmek, büyüyen hücreleri önlemek ya da kanserin tekrarlamasını önlemek için kullanılır. Radyasyon tedavisi ile iyileşme, hastalığın kontrolü ya da belirtilerde hafifleme sağlanabilir. Çoğu radyasyon tedavisi hastayı radyoaktif yapmaz. Radyoterapi almadan önce gereken önlemler için mutlaka doktor ile konuşulmalı.
Her hastanenin kendi tedavi protokolü var olsada, radyasyon tedavisinde genellikle şu prosedür uygulanır:
1-Simülasyon işlemi:  Fiziki muayne ve tıbbi geçmiş gözden geçirildikten sonra tedavi ekibi her defasında radyasyonun vücudun hangi noktasına, hangi pozisyonla verileceğinin haritasını belirler. Bazen, radyasyonun düzgün verildiğinden emim olmak için vücudun hangi alanına verileceği  işaretlenir. Ayrıca, tedavi ekibi kalıp, koltuk başlığı ya da tedavi sırasında hastayı konumlandırmak için yardımcı olacak malzemeler kullanabilir. Aynı zamanda simülasyon işlemi sırasında BT, MR taramaları veya PET gibi görüntüleme çalışmaları da tedavi sırasında radyasyonun doğru verilmesine yardımcı olmak için uygulanabilir.
2-Tedavi planı: Simülasyon işlemi tamamlandıktan sonra, radyasyon onkoloğu makinenin tipi, gerekli radyasyon miktarı (dozu) ve verilecek tedavilerin sayısını tedavi planı ile belirler.
Radyasyon tedavisinin türleri nelerdir?

Radyasyon tedavisi, kanserin yeri ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişik yöntemlerle verilir. Bazen radyotrapi diğer tedavi türleri ile birlikte kombinasyon halinde de kullanılır.
Radyoterapi hastaya dıştan (eksternal radyoterapi) ve içten (internal radyoterapi ya da brakiterapi) olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Eksternal Radyoterapi: Radyasyon, büyük bir makine tarafından enerji dalgaları ile doğrudan tümöre verilmektedir. Radyotrapi,  kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır ve de tedavi bölgesini çevreleyen dokuyu korumak için özel kalkanlar yapılabilir. Radyasyon tedavileri ağrısızdır ve genellikle birkaç dakika sürer.
İnternal Radyoterapi (Brakiterapi, İmplant Radyasyon, Sistemik Radyasyon): Radyoaktif madde tel, tüp ya da iğne içinde yerleştirilip tedavi bölgesi uyuşturulduktan sonar olabilecek en yakın şekilde kanserli bölgeye verilir. Radyasyon tedavisi yutulabilir, enjekte veya tümör içine doğrudan verilir. Bazı radyoaktif implantlara tohum ya da kapsül denir. External radyasyon ile karşılaştırıldığında internal radyasyon, kısa süre içinde yüksek doz radyasyon içerir. Bazı uygulamalarda radyasyon geçici olarak vücutta kalır; bazı durumlarda ise vücutta kalıcıdır. Fakat, radyoaktif madde zamanla radyasyon enerjisini kaybeder. Bazı durumlarda, hem iç hem de dış radyasyon tedavileri kullanılır. 
Radyoterapide uygulanabilecek yeni yöntemlerin araştırılmasına devam edilmektedir.
Kaynak:http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/gynecological_health/radiation_therapy_and_cancer_treatment_85,P00583/

Hiç yorum yok: