Kanserde Psikolojik Desteğin Önemi Hayata Bakışı Etkiler --Psikoonkolog Esra Savaş Kaplan

Uzman psikolog ve psikoonkolog sevgili Esra Savaş Kaplan’ın yazılarının tümüne ve iletişim bilgilerine internet sitesi http://www.esrasavaskaplan.com dan ulaşabilirsiniz.

Bu önemli yazıları sizlerle paylaşma imkanını verdiği için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kısa özgeçmiş:

Esra Savaş Kaplan Psikoloji lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde aldıktan sonra 6 ay Kanada'da University of British Columbia'da eğitim görüp Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Psikoterapist sertifikalarını İngiltere’de CBT London, Türkiye’de CBT İstanbul ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği’nden aldı. Şuanda Amerika'da klinik psikoloji doktora öğrenimine devam ediyor.


KANSERDE PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ HAYATA BAKIŞI ETKİLER

Türkiye’de yılda 300 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Kanser hastalarının yarısından fazlası tedavi ve destek gerektirecek düzeyde psikolojik sorun yaşıyor. Kemoterapi Kanserde psikolojik desteğin önemi radyoterapi ve cerrahi müdahaleler kişinin psikolojisini bozabiliyor. Bunların yanı sıra hastalığın kendisinin de psikiyatrik sorunlara neden olabileceği psikolojik desteğin önemi bu noktada psiko-onkolojinin önemine işaret ediyor.

"Kanser hastalarında sıklıkla görülen psikiyatrik bozukluklar arasında Kanserde psikolojik desteğin önemi uyum bozuklukları, anksiyete, depresif sendromlar, organik beyin sendromları, kişilik bozuklukları bulunmaktadır. Her iki kanser hastasından birinin psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Kanserle birlikte hasta bir kriz yaratır; egosu Kanserde psikolojik desteğin önemi homeostatik dengesi ve hayata bakışı etkilenir.  


Hastalık sürecinde tedavi gerektirecek düzeyde psikolojik yada psikiyatrik sendromlar olabileceği gibi tanı kriterlerini karşılamayan ancak kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen psikolojik sıkıntılarla sıklıkla karşılaşmaktayız. Tedaviler uzun süreli olduğundan hastalığa verilen tepki de zamanla artıp azalabilir ya da farklılaşabilir. En yaygın karşılaştığım sıkıntılar arasında kaygı, çökkünlük ve uyku problemlerini sıralayabilirim. Araştırmalara göre, kanserde en sık görülen psikiyatrik sendromlar arasında da uyum bozuklukları, depresyon, organik ruhsal bozukluk ve kaygı bozuklukları  gösterilmektedir.

İnsan duygusal, zihinsel ve bedensel olarak bir bütünlük ve etkileşim içerisindedir. Kanser, bu durumda hem bedeni hem de psikolojik durumu etkiler. İlk patoloji sonuçlarını beklerken kişinin kanser olma ihtimali bile psikolojik etkilerin baş göstermesi için sebep olabilir.
Psiko-onkolojik destek almak için tedavi düzeyinde bir psikiyatrik sendromun olması gerekmez. Ayrıca, uzun süreli ve psikolojik olarak da zorlayıcı bir hastalık sürecinde psikolojik destek almak hem hasta hem de ailesi açısından bu süreyi daha rahat geçirmelerine katkıda bulunur. Ancak, tedavi gerektiren haller dışında gönüllülük ilkesiyle işler. Bu sebeple, kanser hastalarının psiko-onkolojik destek alması önerilir.

Uzman Psikolog/Psikoonkolog

Esra Savaş Kaplan

Hiç yorum yok: