Yumuşak Doku Sarkomları Soru-Cevap

 
Sarkoma nedir?

Kötü huylu, yağ, kas, sinir dokuları, tendonlar gibi vücudun yumuşak dokularında oluşan tümörlerdir. Sık görülmezler. Sarkoma yumuşak dokuda değil kemikte başlarsa buna osteojenik sarkoma denir.

Yüzeysel sarkomalar kolayca belirlenebilirken vücut boşluklarına doğru büyüyen derin kitleler ancak belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra ya da çevrelerindeki damar ve sinir gibi dokulara baskı yaptıktan sonra farkedilebilirler. En doğru yaklaşım küçük ya da büyük tüm kitlelerin bir iğne biyopsisi ile tanısını koyduktan sonra tedavi planlamasının yapılmasıdır.

Yumuşak doku sarkomu vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Yüzde ellisi kollar, bacaklar, eller ve ayaklarda oluşur. % 40'ı göğüs, sırt, kalça, omuzlar ve karında görülür, yaklaşık % 10'u da baş ve boyunda bulunur. Yumuşak doku sarkomu ilk evrelerinde genellikle hiçbir belirti ve semptom göstermez. Tümör yumuşak dokuda büyüdükçe, şişme ya da yumrulara sebep olabilir. Daha sonra, sinirler ve adaleler üzerine baskı uygularsa ağrı yaratabilir. 
 
Her sarkoma aynı mıdır?

Hayır. Bazı tipleri yavaş ilerler, bazı tipleri daha agresiftir.

Sarkoma kimlerde görülür?

Sarkoma herkesi etkileyebilir. Her yaş insanda görülebilir.

İyi ya kötü tip olup olmadığını nasıl bileceğim?

Sağ kalım açısından aşağıdaki risk faktörleri önemlidir.
· Tümörün yeri
· Tümörün büyüklüğü
· Başka organlara yayılım
· Biyopsi bulguları
· Tümörün derecesi-agresivitesi

Tümör derecesi ne demektir?

Patoloji raporunda bulunan bir bilgidir. Tümörün ne kadar agresif olduğunu gösterir. Faha agresif tümörlerin yayılım olasılığı fazladır.

Sarkomalar nereye yayılabilir?

Tümörün nerede başladığına bağlıdır. Uzuvlarda başlamış ve yüksek dereceli tümörler akciğere yayılabilir. Karın içindeki tümörler ise karaciğere metastaz yapabilir.

Yaşam şansım nedir?

Yumuşak doku sarkomaları özellikle erken teşhislerde tedavi başarı oranı yüksektir. 

Sarkoma ağrılımıdır?

Hayır çok ileri derecedekiler hariç ağrı vermez.


Ampütasyon organ kesilmesi sarkoma tedavisinin bir parçası mıdır?

Eskiden daha çok uygulanan bir tedaviydi. 20 yıl önce özellikle kol ve ayakta kullanılan sarkomalarda en sık uygulanan yöntemdi. Artık çok seyrek ve istisnai bir uygulamadır.

Kemoterapi alacak mıyım?
Genelde operasyon öncesi yüksek riskli sarkomalarda kullanılır. Bazı durumlarda tümörde yayılım varsa da uygulanabilir.

Radyasyon terapisi alacak mıyım?

Genelde ameliyat sonrası sarkomanın olduğu bölgeye uygulanır tekrar riskini azaltmak için.

Farklı radyasyon çeşitleri var mı?

Evet. Örneğin brakiterapi lokal radyasyon tedavisidir, deri altına cerrahi zamanı küçük tüpler yerleştirmek suretiyle yapılır. Genelde tedavi 4-5 gün sürer. External-beam radyasyonu ise 4 ila 6 hafta arası günlük birkaç dakikalık dozlar olarak uygulanır.


İyileştiğimi nerden bileceğim?

Tedaviden sonraki ilk 2 yıl tekrar (nüks) oranı yüzde 70'dir. Genelde hastalar 10 yıl takibe alınır.

Ne yapmalıyım?
Kendinizi eğitin ve hastalığınızı anlayın. Soru sormaktan çekinmeyin. Korku duymak çok normaldir iyimser düşünmeye çalışın.

Kaynak:

Hiç yorum yok: