Obezite ve Kanser Riski -- Dr. Altuğ Ergin


Dr. Altuğ Ergin’e bu önemli yazı için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı kilolar sadece kanser için risk faktörü olmakla kalmıyor birçok hastalık için tehlike alarmı veriyor bize. Öyleyse sağlıklı beslenme ve sporu hayatımızda öncelik yapmak ve hafiflemek için bir neden daha.
Sevgiyle kalın,
ET
Kanser vakalarının son 50 yılda artması ile birlikte ayrı ayrı, tüm kanser nedenlerinin araştırma çalışmaları hızlanmıştır. Bunların en bilinenleri (sigara, asbest, radyasyon vs) zaman içinde kesinlik kazanmışken özellikle son 20 yılda tüm dünyada artan obezite ile birlikte belli kanser türlerinde artış olması obezitenin de kanser riskini artırıp artırmadığı üzerinde yapılan araştırmaları derinleştirmiştir.

Özellikle yemek borusu, pankreas, kolon (kalın bağırsak) ve safra kesesi gibi sindirim sistemi organ kanserlerinin yanısıra menopoz sonrası meme, böbrek, tiroid ve endometrium (iç rahim tabakası) kanserlerindeki artış kilo almanın sadece sindirim ile değil daha bir çok sistemle de bağlantısı olduğunu bize düşündürmüştür.
2007 yılında yapılan bir epidemiyolojik araştırmada yeni ortaya çıkan kanserlerin erkeklerde yüzde 4'ünün, kadınlarda ise yüzde 7'sinin obezite ile doğrudan bağlantılı olduğu ortaya konulmuştur.
Yine başka bir araştırma sonucuna göre vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan kişiler asgari 1 kg kaybettiklerinde dünyada senede 1,4 milyon daha az kanser vakası ortaya çıkacaktır.
Fazla kilolu kişilerde daha fazla kanser görülme nedenleri arasında;
- Kadınlarda yağ hücrelerinin salgıladığı yüksek miktarda östrojenin özellikle kadınlarda meme ve rahim kanserlerine etkisi,
- Kilolu insanlarda artmış miktarda bulunan insülin ve IGF-1 (İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1)'in bazı kanser hücrelerinin büyüyüp çoğalmalarındaki etkileri,
- Yağ hücrelerinden salgılanan leptin gibi hormonların hücre büyümesini artırırken, yine yağ hücrelerinden salgılanan adiponektin benzeri hormonların hücre büyümesini azaltmaları ve bunların birlikte düzensiz gelişmeye neden olmaları,
- Yağ artışı ile birlikte azalan bağışıklık düzeyi ve bununla birlikte yeni oluşan kanser hücrelerine verilen bağışıklık reaksiyonun yetersiz düzeyde oluşu,
- Yağ hücrelerinin mTOR ve AMP-aktive protein kinaz benzeri kanser hücrelerini regüle eden hormonlarına negatif etkileri sayılabilir.
Obezite ile birlikte artan kanser vakaları ile ilgili ilginç bir gözlem de 1998 yılında Sudan'daki açlık sonrasında Amerika'ya göç eden Sudan'lıların aşırı kilo almaları ile birlikte bu gruptaki kanser vakalarında görülen yaklaşık 20 misli artıştır.
Sonuç olarak artık ortaya çıkmıştır ki can her zaman boğazdan gelmiyor hatta çoğu zaman gittiği yer malesef boğaz oluyor.
Dr. Altuğ Ergin
Kaynak:
National Cancer Institute

Hiç yorum yok: