Genel Bakış: Kanser Tedavi Protokolleri --Çeviri: Gülay Önen-Scales

Kanseri nasıl tedavi edilir?
Uygulanacak kanser tedavisi doktor tarafından şu şekilde tespit edilir:
-Hastanın genel sağlık durumu ve tıbbi geçmişi
-Hastalığın yaygınlığı - tipi, derecesi, evre ve konumu
-Hastanın belirli ilaçlara, uygulama yöntemlerine veya tedavilere verdiği tepki
-Hastalığın beklenen seyri
-Hastanın düşüncesi veya tercihi

Tedaviden beklenen dört hedef nelerdir?
-Başarılı bir tedavi (kür)
-Önleme (kanserin gelişmesini durdurmak)
-Yaşam süresini uzatma ( kanseri kontrol altında tutmak)
-Palyasyon (palyasyon kanser hastalarının ağrılarını gidermek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu kanserin kendisi için bir tedavi değildir. Palyasyon tedavisinin amacı yaşam kalitesini artırmak, konfor ve destek sağlamaktır.)

Standard kanser tedavi türleri nelerdir?
Kanser tedavisinin başlıca önemli yöntemleri aşağıda listelenmiştir:
-Cerrahi müdahale
-Radyasyon tedavisi
-Kemoterapi
-Hormon tedavisi
-İmmünoterapi / biyolojik tedavi

Kanser aşağdaki şekillerde de tedavi edilebilir:
-Adjuvan tedavi. Bu, iki veya daha fazla tedavi şeklinin birleştirilmesiyle olur.
-Kök hücre nakli. Kan yapıcı kök hücre nakli, hastaların yüksek kemoterapi dozu, radyasyon veya her ikisini de almasına yardımcı olur. Yüksek doz, kemik iliğindeki hem kanser hücrelerini hem de normal kan hücreleri yok eder.Tedaviden sonra, sağlıklı, kan yapıcı kök hücreler hastaya verilir. Yeni kan hücreleri bu nakledilen kök hücrelerinden gelişir.
- Profilaktik veya önleyici tedavi.  Bazen tedavi kanser ortaya çıkmadan verilebilir. Ya da kanser tamamen temizlendiğinde  ve de yeniden gelme olasılığının yüksek olduğuda durumlarda uygulanır.
Kaynak:

Hiç yorum yok: