Meme kanseri teşhis sonrası doktorunuza sorabileceğiniz sorular


Teşhisten sonra doktorunuz çeşitli testler uygulayarak meme kanserinin tipi ve evresinin belirleyecektir. Tedaviniz bu testlerin sonuçlarına göre şekillenir.

Test sonuçları ile ilgili doktorunuza sorabileceğiniz bazı sorular


Tümörüm invaziv (yaygın) mi?

İnvaziv tümörler yakınlarındaki sağlıklı meme dokusunu yayılan tümörlerdir. İnvaziv olmayan, diğer adıyla in situ tümörler ise meme süt kanalları ile sınırlıdır. Pekçok kanserde olduğu gibi erken evre meme kanserlerin tedavi şansı daha yüksektir.

Tümörümün evresi nedir?

Tümörün evresi, büyüklüğü ve yayılımı ile ilişkilidir.  Örneğin, lenf nodu ve diğer organlara yayılmış mı? Memede sınırlı kanser, ‘lokal’ diğer organlara yayılmış kanser ‘metastatik’ kanser adını alır. Evreler sayısal roman harfleriyle sınıflandırılır: I, II, III, IV gibi.  İlerlemiş evrelerde kanser daha fazla yayılmıştır.


Tümörümün derecesi nedir?

Bu tümörün mikroskop altındaki görünümüyle ilgilidir. Mikroskop altında tümör sağlıklı hücrelerden ne kadar farklı gözüküyorsa derecesi ve yayılma ihtimali o kadar yüksektir.

Hormon reseptör konumum nedir?

Bazı meme tümörleri östrojen hormonu ile uyarılarak büyür. Tümör hücrelerinde östrojen veya progesteron reseptörleri denilen alıcı yapılar bulunur. Üzerinde pek çok alıcı reseptör bulunan hücreye östrojen veya progesteron reseptör pozitif duyarlı diyoruz. Bu tümörler genelde hormon tedavisine cevap verir ve bu yolla başarıyla tedavi edilir. Örneğin, tamoksifen ve aromataz inhibitörleri gibi.


Her2 /neu konumum nedir?

Her2 meme kanserlerinin yüzde 25inde, fazla üretilen bir maddedir. Bu maddeyi fazla salgılayan tümörlere her2 pozitif denilir ve trastuzumab (Herceptin) ilacına cevap verebilirler.
 

Kanserimin metastaz yapma veya nüks etme olasılığı nedir?

Doktorlar bu konuda genelde tümörün evresi, derecesi, hormon reseptör ve her2 konumuna bakarak tahminde bulunabilir. Günümüzde, erken evre meme kanserlerinde tekrar riskini tahmin eden  Oncotype DX ve MammaPrint gibi testler de gerekli görüldüğü takdirde doktorunuz tarafından istenebilir.  

 
Tavsiye edilen tedavi planım nedir?


Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi veya hedefe yönelik ilaçlar tedavi planında farklı kombinasyonlarda önerilebilir. Sentinel lenf nodu biyopsisi meme kanseri cerrahi tedavisinde kullanılan yeni bir yöntemdir. Sentinel lenf nodu tümör hücresinin ilk ulaştığı  lenf nodudur. Bu nod özel boyalarla tespit edilip ameliyat esnasında çıkarılır ve patolojiye gönderilir eğer tümör hücresi pozitif çıkmışsa bütün koltuk altı lenf bezleri çıkarılır. Eğer negatif çıkarsa lenf bezleri çıkarılmaz. Böylece hasta koltuk altı lenf bezlerinin tümünün çıkarılmasına bağlı gelişebilecek çesitli komplikasyonlardan korunmuş olur.


Tedavinin yan etkileri nedir?


Yan etkiler konusunda farkında olun ve mutlaka doktorunuz/sağlık ekinize danışın.


Kaynak:

Cancercare Factsheet NY

Hiç yorum yok: