D (D3) Vitamini ve Meme Kanseri --Çeviri: Nil Güngör

D vitamini nedir?

Aynı zamanda kolkalsiferol veya “güneş vitamini” olarak bilinen D vitamini, ton balığı gibi yağlı balıklarda az miktarda bulunan yağda çözünen bir vitamindir. Vücudumuz tarafından elde edilen D vitamının çoğu doğal güneş ışığından gelir.
 

D vitamini ne için kullanılır?

D vitamini, kas-iskelet sistemi ağrılarını tedavi etmek ve (antiöstrojen) hormon tedavilerinin neden olabileceği kemik yoğunluğu kayıplarını önlemek için kullanılabilir. D vitamini aynı zamanda kalsiyumun emilimi artırmaya ve genel olarak kemik yoğunluğunu muhafaza etmeye yardımcı olur.

D vitamini gerçekten işe yarıyor mu?

 Geniş çaplı rasgeleleştirilmiş bir çalışmadan çıkan sonuçlar, 4 sene boyunca  kalsiyum ile beraber her gün alınan 1100 IU’luk D vitamininin tüm kanserlerde kanser riskini %60 azalttığını ortaya koymuştur. (Çalışmada tek tek tüm kanserlerdeki etkisi verilmemiştir.) Ayrıca üç farklı çalışma, kanda yüksek düzeyde bulunan D vitamininin kanserin nüksü veya metastazına karşı koruyucu etkisinin olduğunu göstermiştir.  


Bir kohort çalışması, D vitamininin aromataz inhibitör terapisiyle ilişkili kas-iskelet belirtilerini azalttığını, ve benzer şekilde kas-iskelet ağrılarını hafiflettiğini göstermiştir. Bunun dışında üç ayrı çalışma, 4 ay boyunca günlük 7000 ile 10000 IU’ye eşit D vitamini desteğinin aromataz inhibitör terapisi sonucu ortaya çıkan ağrıları önemli derecede iyileştirdiğini ortaya koymuştur.  

 
D vitamini nasıl etki eder?

Vücuttaki hücre türlerinin çoğunda D vitamini alıcıları bulunmaktadır; bu yüzden D vitamininin vücuttaki işleyişi komplekstir.  D vitamini ayrıca vücuttaki kalsiyumun emilimi ve denetimi için gereklidir. Kemik sağlığını muhafaza etmekte önemli bir rol üstlenir. 

 
Genel Bakış

D vitamini, yağda çözünen ve daha çok güneşten alınan temel bir besindir. Kas-iskelet ağrılarını tedavi etmede, ve anti-östrojen hormon terapilerinin neden olduğu kemik yoğunluğu kaybını önlemede etkilidir. D vitamini ayrıca kalsiyum emilimini kolaylaştırıp kemik yoğunluğu kayıplarını önler. Primer kanserleri ve tekrarlamaları önlemede, kanser tedavilerinin sonuçlarını ve sağkalım oranlarını iyileştirmede etkisi üzerine pek çok araştırma bulunmaktadir.

 
D vitamininin olası yan etkileri nelerdir?

D vitamini oldukça iyi bir güvenlik profiline sahiptir.  D vitamini kullanan pek çok kişide yan etki yaşanmamaktadır. Çok ender olmakla birlikte, yüksek D vitamini dozlarıyla beraber kanda veya idrarda yüksek seviyede kalsiyum bulunması olasıdır. Bu yüzden mutlaka doktorunuza sorarak kullanınız.    

 
D vitamini güvenli midir?

Hekim tarafından önerilen miktarlarda ağızdan alınan D vitamini güvenlidir. Ancak, gene de yüksek dozda (örneğin, 4000 IU üzerinde) D vitamini alan kişileri mutlaka bir doktor veya sağlık profesyoneli değerlendirmeli ve denetlemelidir.

 
D vitaminiyle etkileşim içinde olan ilaçlar var mıdır?

 
Kemoterapi ilaçlarıyla D vitamini arasındaki potansiyel etkileşimleri inceleyen çok fazla araştırma bulunmamaktadır. D vitamini, Anastrozole ve benzer aromataz inhibitörlerinin yarattığı eklem ağrılarını azaltabilir.

 
D vitamini kullanmaya karar verirseniz:

 
Vitamin takviyelerinin çoğu 400 IU düzeyinde D vitamini içermektedir. Yüksek dozlarda bile oldukça güvenli olduğunun gösterilmesine rağmen, doktora danışmadan günde 4000 IU’nun üzerinde D vitamini alınmamalıdır. Kanser hastalarında, özellikle de aromataz inhibitör tedavisi görenlerde, daha yüksek dozlarda D vitamini alımı doktor onayı ile tercih edilebilir. Kullanım ile ilgili mutlaka doktorunuza danışınız.  

Kaynak:

Hiç yorum yok: