Meme Kanseri ve Beslenme 2 Beta-karoten ve Turpgiller --Çeviri: Nil Güngör

Bölüm 1: Meyve ve sebzeler

Beslenme ile ilgili sorularınızı VE aldığınız ilaçlarla olası etkileşimleri mutlaka doktorunuza sorun ve bir uzman diyetisyene danışınız!!

Bu bilgiler, UCSF Helen Diller Kanser MerkeziUniversity of California, San Francisco, tarafından yaklaşık 400’e yakın araştırmadan derlenerek oluşturulan ‘’Meme Kanseri ve Beslenme’’ kitapçığından izinli kullanımdır.

Okuduğunuz araştırma özetleri, genel bilgi niteliğinde olup, tavsiye değildir. Yazıda referans verilen tüm araştırmaları kaynak bölümünde paylaşılmıştır.

Sağlıklı günler dileğiyle,

İyi beslenerek meme kanserine yakalanma riski ve hastalığın ilerleme ya da tekrar riski azaltılabilir. Beslenmeyle kanser arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yönelik yürütülen çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Şunu biliyoruz ki daha iyi beslenildiğinde diyabet, obezite, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığı azalmakta ve genel yaşam kalitesi artmaktadır.  


Sağlıklı Beslenmek için Öneriler 

• Bitki ağırlıklı beslenin, bol meyve-sebze tüketin


  Tam tahıllar ve fasülye/baklagiller gibi yüksek lifli besinlere önem verin 

• Az yağlı gıdalar tüketin; sağlıklı yağları ön plana çıkarın 

• İşlenmiş ya da rafine tahıl/un/şekerleri sınırlandırın 

• Bol sıvı tüketin

• Sağlıklı bir kiloya kavuşmak ve kilonuzu korumak için egzersiz yapın; daha aktif olun. 

 
Beta-Karoten

Beta-karoten, vücutta A vitaminine kısmen dönüştürülebilen 600 karotenoidden birisidir. Karotenoidler, meme kanseri de dahil olmak üzere, bazı kanser bölgeleri için koruyucu bir role sahiptir. [7, 21-24].

• Meme kanserine yakalanan kişilerde karotenoid alımı ile daha düşük ölüm oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. [19].

• Çeşitli çalışmalarda, meme kanseri hastalarının serum beta-karoten düzeylerinin kanser olmayan kadınlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. [21,25-29].

o Bu çalışmalardan biri serum beta-karoten düzeylerini incelemiş, serum düzeyleri en düşük dörtte birlik dilimin içinde yer alan kadınlarda meme kanseri riskinin en yüksek dörtte birlik dilimdeki kadınlara göre %221 daha fazla olduğunu bildirmiştir. [29].

• Beta-karoten, apoptoz* denilen programlı hücre ölümünü gerçekleştirerek meme kanseri hücrelerinin gelişimini engelleyebilir. [32].

• Yapılan araştırmalar, besin kaynaklarından alınan beta-karotenin takviye olarak alınan beta-karotene göre kanser riskine karşı daha fazla koruyucu etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. [33-35].

o Besin kaynaklı alfa-karoten, beta-karoten ve likopenin, ER+ PR+ meme kanseri riskiyle ters orantılı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. [24].

Turpgiller

• Bazı bulgular, özellikle turpgillerden olan sebzelerin tüketimini daha düşük meme kanseri riskiyle ilişkilendirmektedir. [36-40].

• Menopoz sonrası kadınlar üzerine yapılan bir İsveç çalışmasında, günde bir-iki porsiyon turpgillere ait sebze tüketiminin meme kanseri riskini %20’den %40’a kadar oranlarda azaltabileceğini bildirilmiştir. [37].

• Özellikle brokoli gibi turpgillerin tüketimiyle kadınlarda meme kanseri riskinin ters orantılı bir ilişki içinde olduğu gösterilmiştir. Ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. [36].

• Polonya Kadın Sağlığı Araştırması’nın ABD’ye ilişkin kısmında, haftada en az üç kere çiğ ya az pişmiş lahana ya da lahana turşusu (sauerkraut) tüketen kadınların meme kanseri riskinin önemli derecede azaldığı gösterilmiştir. [39].

o Uzun süre pişirilen lahananın meme kanseri riski üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamıştır.

o Araştırmacılar, lahanada bulunan glukosinolat adlı bileşimin kanserin hem başlama aşamasında, hem hücre mütasyonunda hem de programlı hücre ölümünde (apoptoz*) etkili olabileceğini düşünmektedir

• Turpgiller, 2-hydroxyestrone:16-a-hydroxyestrone düzeylerini artırarak, östrojen metabolizmasını olumlu bir yöne kaydırmaktadır. [41-42]. Fowke ve arkadaşları [42] nüfusun genelinde daha fazla sebze tüketilmesinin meme kanseri sıklığı üzerinde bir etki yaratabileceği sonucuna vardılar.

• Indol-3-karbinol (I3C), turpgiller ailesine ait sebzelerde bulunan bir bileşiktir. Meme kanseri hücreleri üzerinde anti-kanser ve anti-proliferatif (çoğalmaya karşı) etkilere sahiptir. [47].

o I3C, tümörün büyümesi için gerekli olan kan damarlarını inhibe edebilir (engelleyebilir). Dolayısıyla damarlanmaya karşı etkili olabilir (anti-anjiyogenez). [48]

• I3C ve DIM (diindolylmethane), meme kanseri hücrelerinde programlı hücre ölümüne neden olmaktadır (apoptoz*) [41,49]. Bu sonuç hem ER+ hem de ER- tümör hücreleri için geçerlidir. [50].

• Ayrıca, I3C ve tamoksifenin, ER+ meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını engellemede, hem ayrı ayrı hem de birlikte hareket ettikleri gösterilmiştir. [51].

• Besinlerle alınan I3C’nin bağışıklık fonksiyonunu güçlendirici etkileri olabilir. [52].


Besin Adı
Kaynağı
Sıklık

Beta-karoten

Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun ve mango

Bu meyve/sebzeleri her gün tüketilebilir

Turpgiller

Roka, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, karalahana, bayırturpu (at turpu), kıvırcık lahana (mangır), yer lahanası, hardal yeşilliği, kırmızı turp, şalgam, şalgam yeşilliği ve su teresi


Bu sebzeler her gün tüketilebilir


Bölüm 3: Organik ürünler ve Nar


Kaynaklar: 

21. Ito Y, Gajalakshmi KC, Sasaki R, Suzuki K, Shanta V. A study on serum carotenoid levels in breast cancer patients of Indian women in Chennai (Madras), India. J Epidemiol. 1999;9(5):306-314.

22. Tibaduiza EC, Fleet JC, Russell RM, Krinsky NI. Excentric cleavage products of beta-carotene inhibit estrogen receptor positive an negative breast tumo cell growth in vitro an inhibit activator protein-1-mediated transcriptional activation. Nutr. 2002;132(6):1368-1375.

23. Huang JP, Zhang M, Holman CD, Xie X. Dietary carotenoids an risk of breast cancer in Chinese women. Asia Pa J Clin Nutr. 2007;16 Suppl 1:437-442.

24. Cui Y, Shikany JM, Liu S, Shagufta Y, Rohan TE. Selected antioxidants an risk of hormone receptor-defined invasive

breast cancers among postmenopausal women in the Women’s Health Initiative Observational Study. Am J Clin Nutr. 2008;87(4):1009-1018.

25. Nkondjock A, Ghardirian P. Intake of specific carotenoids an essential fatty acids an breast cancer risk in Montreal, Canada. Am J Clin Nutr. 2004;79(5):857-864.

26. Kim MK, Par TG, Gon G, Ahn SH. Breast cancer, serum antioxidant vitamins, an p5 protein overexpression. Nutr Cancer 2002;43(2):159-166.

27. Sato R, Helzlsouer KJ, Alberg AJ, Hoffma SC, Norkus EP, Comstock GW. Prospective study of carotenoids, tocopherols, an retinoid concentrations an th risk of breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11(5):451-457.

28. Ching S, Ingram D, Hahnel R, Beilby J, Rossi E. Serum levels of micronutrients, antioxidants an total antioxidant status predict risk of breast cancer in a case control study. J Nutr. 2002;132(2):303-306.

29. Toniolo P, Van Kappel AL, Akhemedkhanov A, Ferrari P, Kato I, Shore RE, et al. Serum carotenoids an breast cancer. Am J Epidemiol. 2001;153(12):1142-1147.

30. Li Z, Wan Y, Mo B. [The effects of carotenoids on th proliferation of human breast cancer cell an gene expression of bcl-2][Article in Chinese] Zhonghua Yu Fan Yi Xue Za Zhi 2002;36(4):254-257.

31. Prakash P, Russell RM, Krinsky NI. In vitro inhibition of proliferation of estrogen-dependent an estrogen-independent human breast cancer cells treated with carotenoids or retinoids. J Nutr. 2001;131(5):1574-1580.

32. Li Z, Hu CY, Mo BQ, Xu JD, Zha Y. Effect of beta-carotene on gene expression of breast cancer cells] [Article in Chinese] Ai Zheng 2003;22(4):380-384.

33. Negri E, La Vecchia C, Franceschi S, DAvanzo B, Talamini R, Parpinel M, et al. Intake of selected micronutrients an the risk of breast cancer. Int J Cancer 1996;65(2):140-144

34. Schuurman AG, Goldbohm RA, Brants HA, van de Brandt PA. A prospective cohort study on intake of retinol, vitamins C

and  E, an carotenoids an prostate cancer risk (Netherlands). Cancer Causes Control 2002;13(6):573-582.

35. Hennekens CH, Buring JE, Manson JE, Stampfer M, Rosner B, Cook  NR, et al. Lack of effec of long-term supplementation with beta carotene on the  incidence of malignant neoplasms an cardiovascular disease. New Engl J Med 1996;334(18):1145-1149.

36. Ambrosone CB, McCann SE, Freudenheim JL, Marshall JR, Zhang Y, Shields PG. Breast cancer risk in premenopausal women is inversely associated with consumption of broccoli, a source of isothiocyanates, but is not modified by GST genotype. J Nutr. 2004;134(5):1134-1138.

37. Terry P, Wolk A, Persson I, Magnusson C. Brassica vegetables an breast cancer risk. JAMA. 2001;285(23):2975-2977.

38. Brandi G, Schiavano GF, Zaffaroni N, De Marc C, Paiardini M, Cervasi B, et al. Mechanisms of action an antiproliferative properties of Brassica oleracea juice in human breast cancer cell lines. J Nutr. 2005;135(6):1503-1509.

39. [No authors noted] Change in Diet at Any Age May Help Protect Against Breast Cancer (Abstract #3697. American Association for Cancer Research’s 4th annual Frontiers in Cancer Prevention Research meeting. Nov 2005.

40. Lee SA, Fowk JH, Lu W, Ye C, Zheng Y, Cai Q, et al. Cruciferous vegetables, th GSTP Ile105Val genetic polymorphism, an breast cancer risk. Am J Clin Nutr. 2008;87(3):753-760.

41. Bradlow HL, Sepkovic DW, Telang NT, Osborne MP. Multifunctional aspects of th action of indole-3-carbinol as an antitumor agent. Ann N Y Aca Sci. 1999;889:204-

42. Fowk JH, Longcope C, Hebert JR. Brassica vegetable consumption shifts estrogen metabolism in healthy postmenopausal women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000;9(8):773-779.

43. Jackson SJ, Singletary KW. Sulforaphane: a naturally occurring mammary carcinoma mitotic inhibitor, which disrupts tubulin polymerization. Carcinogenesis. 2004;25(2):219-

44. Tseng E, Scott-Ramsay EA, Morris ME. Dietary Organic Isothiocyanates Are Cytotoxic in Human Breast Cancer MCF-7  and Mammary Epithelial MCF-12A Cell Lines. Exp Biol Med (Maywood). 2004;229(8):835-842.

45. Jo EH, Kim SH, Ahn NS, Par JS, Hwan JW, Lee YS, et al. Efficacy of sulforaphane is mediated by p3 MAP kinase an caspase-7 activations in ER-positive an COX-2-expressed human breast cancer cells. Eur J Cancer Prev. 2007;16(6):505-510. 

46. Pledgie-Tracy A, Sobolewski MD, Davidson NE. Sulforaphane induces cell type-specific apoptosis in human breast cancer cell lines. Mol Cancer Ther. 2007;6(3):1013-1021.

47. Chatterji U, Riby JE, Taniguchi T, Bjeldanes EL, Bjeldanes LF, Firestone GL. Indole-3-carbinol stimulates transcription of the interferon gamma receptor 1 gene and augments interferon responsiveness in human breast cancer cells. Carcinogenesis 2004;25(7):1119-1128

Hiç yorum yok: